Asbest inventarisatie

destructieve en niet-destructieve asbestinventarissen

EVEKA zorgt voor de opmaak van destructieve en niet-destructieve asbestinventarissen van gebouwen zoals dit sinds 23 november 2022 verplicht is bij de verkoop van woningen die gebouwd zijn voor 2001. Onze asbest-deskundigen zijn hiervoor allen opgeleid als ADI (Asbestdeskundige Inventarisatie) en aangesloten bij een erkende certificatie instelling.

Tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar van een woning of een gebouw gebouwd voor 2001 over een asbestattest beschikken.

Werk methode

De inventarisatie gebeurt op basis van een visuele controle of een destructief onderzoek. Hierbij worden alle asbestverdachte materialen onderzocht door de deskundige en waar nodig worden stalen genomen voor laboanalyse. Eveka bezorgt u een volledige inventaris van alle asbesthoudende en asbestverdachte materialen.

Met een asbestinventaris (niet-destructief) weet u waar er asbesthoudende materialen in uw gebouw aanwezig zijn en kan u met kennis van zaken de nodige voorzorgsmaatregelen nemen. Deze inventaris geeft een goed beeld van wat er zichtbaar aanwezig is aan asbest, in welke staat deze zich bevindt en of er risico’s aan verbonden zijn. Deze inventaris is het nieuwe asbestattest dat verplicht is bij de verkoop van woningen.

Indien er in het gebouw renovatiewerken of sloopwerken worden uitgevoerd dient een destructieve asbestinventaris te worden opgemaakt. Hierbij zullen van zichtbare en niet zichtbare asbestverdachte materialen d.m.v. destructief onderzoek stalen voor laboanalyse worden genomen en geïnventariseerd door de deskundige.