Ventilatieverslaggever

Vanaf 1 januari 2016 moet naast een EPB-verslaggever ook een ventilatieverslaggever worden aangesteld, dit zowel bij nieuwbouw als bij ingrijpende energetische renovatie. De ventilatieverslaggever zorgt voor het ontwerp en de keuze van het ventilatiesysteem, de uitvoering en de controle daarop.

De resultaten worden gerapporteerd aan het BCCA, de EPB-verslaggever heeft het op zijn beurt het BCCA-nummer nodig om de startverklaring in te dienen.  De controle van het ventilatiesysteem gebeurt volgens de STS P73-1 norm. Het VEA verwijst naar deze norm en een EPB-verslag kan niet worden aangemaakt zonder deze norm.

Het is dus verplicht om een ventilatieverslaggever aan te stellen. Zowel voor het A, B, C als D-systeem is ventilatieverslaggeving verplicht. Aan elk onderdeel wordt een aparte naam toegekend, elk met zijn taken.

Eveka is gecertificeerd door BCCA om ventilatieverslaggeving uit te voeren van alle onderdelen, behalve verslaggever mechanische ventilatie (wordt meestal uitgevoerd door installateur – afregelen en opmeten van de debieten).

Verschillende onderdelen

  • Verslaggever Coördinator
  • Verslaggever Ontwerper en Voorontwerper
  • Verslaggever Regelbare Toevoeropeningen
  • Verslaggever Doorvoeropeningen
  • Verslaggever Regelbare Afvoeropeningen
  • Verslaggever Mechanische Ventilatie - Wordt niet door EVEKA uitgevoerd.

Meer informatie over ventilatie kan u hier vinden, www.ikventileerverstandig.be.