EAP – Energie Audit Procedure

In een woning kan vaak op een eenvoudige manier veel energie bespaard worden. In de eerste plaats moet worden uitgezocht waar de grote energievreters zich bevinden. Zodra die bekend zijn, kan worden gezocht naar maatregelen en oplossingen om het energieverbruik terug te schroeven. Een energie audit geeft antwoord op de vragen waar, hoeveel en op welke manier energie in uw woning kan worden bespaard. Tijdens een energie audit onderzoeken we het verwarmingssysteem, de isolatie van de woning, het gebruik van zonne-energie,….

Kortom, de volledige energiehuishouding van de woning wordt doorgelicht.

Bent u van plan uw woning te renoveren dan is het aangewezen om eerst een energieaudit te laten uitvoeren. De concrete tips kunnen u op termijn duizenden euro’s besparen.

Door de deskundigheid van onze medewerkers bent u zeker dat het geleverde advies betrouwbaar is. Onze energiedeskundigen volgden immers een gespecialiseerde opleiding om deze Energieaudit uit te voeren en u een degelijk energieadvies te kunnen geven. Om deze energieaudit in eengezinswoningen uit te voeren moet de energiedeskundige de ontwikkelde EAP software door de Vlaamse Overheid gebruiken. De audit gaat dieper in op de energetische aspecten van de gebouwschil: (vloeren, muren, daken, deuren en vensters), de verwarmingsinstallatie en de productie van sanitair warm water

Onze diensten

U vraagt een energieaudit aan bij Eveka via het offerte aanvraagformulier op deze site of u neemt telefonisch contact met ons op. De energiedeskundige komt bij u thuis langs om de woning energetisch in kaart te brengen: hij analyseert de bestaande muren, deuren en vensters, hij bekijkt in welke mate uw woning geïsoleerd is en hij gaat na hoe u uw woning verwarmt en hoe u warm water maakt.

Hoe gedetailleerder de bestaande situatie gekend is, hoe beter de aanbevelingen van de audit. Hiervoor komen volgende documenten van pas: facturen van gas, stookolie en elektriciteit, eventuele facturen of technische informatie van vroegere ingrepen op energievlak (dakisolatie, vernieuwen stookketel of boiler, …), een schets van de buitenkant van uw woning met opgave van de afmetingen van alle buitengevels, deuren, ramen, …

Onze energiedeskundige voert de verzamelde gegevens in de software in en bereidt het adviesrapport voor

Onze energiedeskundige bezorgt u het rapport dat bestaat minimaal uit drie luiken:

  • Een algemeen deel;
  • Toelichting bij de mogelijke verbeteringen m.b.t. de muren, dak en vensters;
  • Toelichting bij de mogelijke verbeteringen m.b.t. de verwarmingsinstallatie en de warmwaterproductie;
  • Optioneel: toelichting bij ventilatie en zomercomfort;

Wij bezorgen u onze factuur samen met een fiscaal attest. Dit fiscaal attest wordt samen met een kopie van de factuur opgenomen in de bijlage van uw belastingaangifte van het jaar volgend op de uitvoering van de energieaudit.

[voorbeeld: de familie Janssens laat op 1 april 2010 een energieaudit uitvoeren door een erkende deskundige. Dhr. Janssens ontvangt het rapport, de factuur en het fiscaal attest. In zijn belastingaangifte van 2011 zal dhr. Janssens aangeven dat hij deze energieaudit heeft laten uitvoeren en hij voegt het fiscaal attest en een kopie van de factuur toe als bijlage van zijn aangifte.]

Uw Voordeel

  • Grote energiebesparing (gemiddeld 32%) mogelijk indien de voorgestelde maatregelen worden uitgevoerd
  • Inzicht in de energiestromen in uw woning
  • Technische informatie over hoe de maatregelen correct kunnen worden uitgevoerd
  • Een belangrijke belastingvermindering van ongeveer 40% op uw factuur

    Verdere details kan u vinden op www.energiesparen.be