EPC – EnergiePrestatieCertificaat

EPC residentiële gebouwen

Het energieprestatiecertificaat (EPC) is verplicht bij woningen, appartementen, studio’s,… die te huur of te koop worden aangeboden. Het EPC geeft een overzicht van zwakten en sterkten op vlak van energieverbruik in uw woning en moet beschikbaar zijn vanaf het moment dat de woning te koop of te huur wordt aangeboden. Op die manier worden potentiële kopers en huurders vooraf geïnformeerd over de energiezuinigheid van de woning.

Onze erkende energiedeskundige berekent de energiescore van uw woning op basis van onder andere de verwarmingsinstallatie en de gebruikte isolatiematerialen in het dak, de muren, de vloer, de ramen en deuren. Er worden eveneens aanbevelingen gegeven over kosteneffectieve maatregelen over het energiezuiniger maken van het gebouw. Een goede energieprestatie betekent een laag energieverbruik – een lage energiefactuur – vermindering van co2 uitstoot en is dus goed voor u en het milieu. Tevens zal dit leiden tot een positieve beoordeling in het EnergiePrestatieCertificaat. Hoe meer documenten beschikbaar zijn, hoe nauwkeuriger het EPC kan opgemaakt worden en hoe beter het geschatte energieverbruik. Hiervoor houdt u best de nodige documentatie bij de hand: architecturaal plan, subsidieaanvragen, facturen van aannemers, lastenboek, technische documentatie van de verwarmingsketel,…

Het energieprestatiecertificaat blijft 10 jaar geldig. Wanneer de wooneenheid opnieuw verkocht of verhuurd wordt, binnen deze geldigheidstermijn van tien jaar, moet geen nieuw EPC voor verkoop of verhuur opgemaakt worden.

EPC publieke gebouwen

Tegen uiterlijk 1 januari 2009 moesten een groot aantal publieke gebouwen een EnergiePrestatieCertificaat voor publieke gebouwen hebben uithangen op een voor het publiek duidelijk zichtbare plaats. Op dit ogenblik voldoet slechts ongeveer de helft van alle publieke gebouwen aan de regelgeving.

Om in orde te zijn met de wetgeving dient de eigenaar van een publiek gebouw een energiedeskundige “publieke gebouwen” aan te stellen
.

Deze energiedeskundige zal gedurende exact één jaar het energieverbruik binnen het gebouw nagaan. Hiertoe neemt hij op een vaste datum de startwaarde van alle energiemeters op. Exact één jaar later neemt hij de eindwaarde van de energiemeters op. Het verschil van deze eindwaarden met de startwaarden geeft het jaarverbruik. Dit jaarverbruik zal in te geven zijn in een webapplicatie.
Om vervolgens tot een geldig certificaat te komen zal samen met de energiedeskundige een vragenlijst ingevuld moeten worden.

Publieke gebouwen die na 1 oktober 2007 door een publieke organisatie in gebruik worden genomen, moeten uiterlijk vijftien maanden na de ingebruikname over een EnergiePrestatieCertificaat beschikken.