VCA

Veiligheid Checklist Aannemers

EVEKA kan u begeleiden bij het behalen van het VCA–certificaat voor uw onderneming. VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu) en is in feite meer dan een checklist. VCA is een compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven structureel en objectief worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheerssysteem. Wanneer u als bedrijf in het bezit bent van een VCA certificaat kunt u hiermee aantonen dat uw bedrijf op een groot aantal punten voldoet aan de huidige eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Een VCA-certificering is vaak een voorwaarde van opdrachtgevers om als uitvoerende organisatie werkzaamheden voor hen te mogen verrichten, simpelweg vanwege het gemak en de zekerheid dat een veilige en betrouwbare bedrijfsvoering gevoerd wordt door de aannemer.

Hoe behaalt u een VCA -Certificaat

VCA is een certificatieschema. Dit betekent dat de aannemer zijn conformiteit met de VCA-criteria, opgebouwd als een vragenlijst, moet aantonen via een doorlichting (audit) door één van de hiervoor geaccrediteerde certificatie-instellingen. Er zijn twee mogelijkheden : VCA* en VCA**. VCA* is bedoeld voor de bedrijven met minder dan 35 werknemers. VCA** is voor de bedrijven met 35 werknemers of meer en ook voor de kleinere bedrijven die werken met onderaanneming.

Voor het behalen van een VCA* moet voldaan zijn aan de ‘must-vragen’. Voor de VCA** komt hier nog bij dat een bepaalde minimumscore moet gehaald worden op de andere vragen uit de VCA. De certificaten blijven drie jaar geldig en elk jaar is er een tussentijdse audit voor de belangrijkste elementen. Het systeem bestaat dus uit een initiële audit, de eerste doorlichting van een bedrijf en de jaarlijkse tussentijdse audits. Na drie jaar volgt dan een volledige herhalingsaudit.

Onze diensten

Een preventieadviseur niveau 1 met relevante ervaring begeleidt uw onderneming in het behalen van een VCA–certificaat. In overleg werken we een concreet plan uit waarin stap voor stap de weg naar certificering is vastgelegd. Onze adviseur begeleidt u met het opmaken van de nodige documenten op maat van het bedrijf (veiligheidshandboek, toolboxen, jaaractieplan,…). De volgende stap is het implementeren van VCA binnen uw onderneming.

Onze adviseur helpt u bij het in de praktijk brengen van het VCA –systeem en begeleidt u bij de eigenlijke certificering.

Meer info

Bezoek de officële website BeSaCC – VCA