Risicoanalyse en V&G plan

Elk bouwbedrijf is verplicht om de risico’s van zijn activiteiten in kaart te brengen en de nodige preventieve maatregelen te nemen om deze risico’s in te dijken.

Dit gebeurt via het opmaken van een risicoanalyse (algemeen voor alle activiteiten) of een veiligheids- en gezondheidsplan (voor een specifiek project).

EVEKA maakt op maat van uw bedrijf deze documenten op.